Our Vision

A lead provider of quality and affordable technical education to serve the Society.

समाजाची सेवा करण्यासाठी दर्जेदार आणि परवडणारे तांत्रिक शिक्षण देणारे आघाडीचे प्रदाता

Our Mission

M1: To Develop the ideal working attitude and values of the students.

           विद्यार्थ्यांची आदर्श कार्य वृत्ती आणि मूल्ये विकसित करणे

 

M2: To maintain the quality of Teaching learning Process.

      शिकविण्याच्या  व शिक्षण घेण्याच्या प्रक्रियेची गुणवत्ता राखणे

 

M3: To bridge the gap between industry and institute.

         उद्योग आणि संस्था यांच्यातील दरी कमी करणे.

 

M4: To enhance the multidisciplinary skills of the faculty and students.

       प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांची बहु-विषय कौशल्ये वाढवणे.

 

pngaaa.com 2156764